Rotaļlietas un spēles internetā

Personas datu apstrāde

1. Pircēja personas datu apstrāde

1. 1. Kad tiek izdarīts pirkums, izmantojot chicco.lv, lai to veiktu, pārdevējs vāc par pircēju šādus datus: vārds un uzvārds, adrese (ja tiek izmantoti kurjera pakalpojumi), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
1. 2. Personas datu vākšana un apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu starp pircēju un SIA „Anvol”, kā arī piedāvātu pasta vai kurjera pakalpojumus.
1. 3. Datu pārzinis ir SIA „Anvol”, reģistrācijas numurs 40003371192, adrese: Noliktavu 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130.
1. 4. SIA „Anvol” izpauž pircēja personas datus trešām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu pasta vai kurjera pakalpojumus. Starp pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem un SIA „Anvol” ir noslēgts līgums, kas nodrošina pircēja personas datu drošību un apstrādes lietderību.
1. 5. SIA „Anvol” var izpaust pircēja personas datus trešām pusēm bez pircēja iepriekšējas piekrišanas tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1. 6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar SIA „Anvol”, lai iepazītos ar saviem personas datiem, atjauninātu tos, izbeigtu to apstrādi, dzēstu datus vai izmantotu citas tiesības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un Fizisko personu datu aizsardzības likuma.
1. 7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē līdzšinējo personas datu apstrādi, kas pamatojās uz pircēja piekrišanu.
1. 8. Ja personas datu vākšanas nolūks ir sasniegts, mēs izdzēšam liekos personas datus šādi:

a) klienta kartes datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;
b) interneta veikala lietotāja konta datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;
c) pircēja personas datus mēs dzēšam, kad ir pagājuši septiņi gadi kopš pirkuma veikšanas.

1. 9. Pircējam ir tiesības par SIA „Anvol” iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
1. 10. Ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi un drošību var iepazīties SIA „Anvol” Konfidencialitātes politikā.

2. Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos

2. 1. Pircējam ir iespēja pieslēgties SIA „Anvol” tiešās tirgvedības piedāvājumiem.
2. 2. Tiešās tirgvedības kanāli ir īsziņas, e-vēstules un pasts.
2. 3. Pircējs brīvprātīgi piekrīt savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos.
2. 4. Pircējs brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, kad reģistrējas par interneta veikala lietotāju, kad veic pirkumu interneta veikalā, kad aizpilda vajadzīgos laukus, apmeklējot interneta veikala mājaslapu, vai kad aizpilda vajadzīgos laukus klienta kartes reģistrācijas veidlapā.
2. 5. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešās tirgvedības piedāvājumu saņemšanas. Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos tiek izbeigta, kad pircējs atsauc doto piekrišanu personas datu apstrādei.
2. 6. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no tiešās tirgvedības materiāliem, rīkojoties saskaņā ar tiešās tirgvedības materiālos ietvertajiem attiecīgajiem norādījumiem.
2. 7. Pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, SIA „Anvol” interneta veikals izmanto informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas ļauj nosūtīt pircējam personiskus piedāvājumus.

3. Pircēja personas datu izpaušana
3. 1. SIA „Anvol” izpauž pircēja personas datus šādām trešām pusēm:
a) pamatojoties uz līgumu, transporta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem;
b) pamatojoties uz piekrišanu, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem;
c) lai izpildītu juridiskos pienākumus, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam;
d) pamatojoties uz līgumu, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem;
e) lai izpildītu citus juridiskos pienākumus.

4. Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
4. 1. Lai nodrošinātu pircēja personas datu augstu drošību, SIA „Anvol” veic visus atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.
4. 2. SIA „Anvol” nodrošina, ka organizācijā izmantotās informācijas sistēmas, citas tehnoloģijas un darba sistēmas ir izveidotas, ievērojot atbilstīgus un mūsdienīgus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami personas datu drošai apstrādei.
4. 3. Visi pircēju personas dati, kas tiek savākti SIA „Anvol” interneta veikala apmeklējumu un pirkumu veikšanas laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārsūtīšanas kanāls uz bankām nodrošina personas, kas veic pirkumu, personas datu un bankas rekvizītu drošību.